THI CÔNG XÂY LẮP

Xây dựng các công trình công nghiệp, trạm biến áp đền cấp điện áp 220kV, các công trình hạ tầng cơ sở, các công trình công nghiệp, nhà dân dụng.