THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hệ thống điện, trạm biến áp, đường dây tải điện đến cấp điện áp 500kV.