Nhà xưởng sau một thời gian đi vào hoạt động sẽ có hiện tượng xuống cấp. Vì vậy, việc bảo trì là việc cần phải thực hiện ít nhất mỗi năm một lần hoặc thường xuyên để giúp bạn khai thác hết công năng và thời gian hoạt động của nhà xưởng được lâu hơn. Sự xuống cấp sớm các công trình xây dựng chủ yếu do không được bảo trì. Song song với việc sửa chữa, nâng cấp công trình,  bảo trì trở thành một phần công việc không thể tách rời trong hoạt động xây dựng và quản lý tòa nhà. Ngày nay, các nước tiên tiến trên thế giới đều cho rằng chiến lược quản lý loại tài sản này phải được thiết lập trên cơ sở đảm bảo chất lượng dài hạn thông qua các biện pháp kỹ thuật và pháp lý xuyên suốt các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và khai thác nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử dụng. Chiến lược này được thể hiện cụ thể thông qua chế độ bảo trì công trình xây dựng.