DỰ ÁN KATOLEC GLOBAL LOGISTICS VIỆT NAM – XÂY DỰNG NHÀ KHO MỚI

DỰ ÁN KATOLEC GLOBAL LOGISTICS VIỆT NAM – XÂY DỰNG NHÀ KHO MỚI

•      Trạm biến áp/Substation

•      Điện động lực/ Mainfeeder

•      Cấp nguồn cho máy/ Power supply for Machine

•      Chiếu sáng/Lighting system

•      Thiết bị/ Wiring devices system

•      Điện nhẹ/ ELV systen

•      Báo cháy/ Fire Alarm system

Leave a Reply