Showing all 2 results

With double column structure - Rong (patent No. 200720054736.2). The connection between the two radiator panels as well as the indoor unit, the riding system, etc., uses bolts and lock nuts to secure the device to make sure the wind pressure is high and the system works strongly. The outer shell uses high-strength color-fastening steel

Điều hoà nhiệt độ và độ ẩm, công nghệ hút ẩm sâu nguồn lạnh kép, công nghệ hút ẩm hỗ trợ ống dẫn nhiệt. Đảm bảo không khí sạch, khử trùng hiệu quả, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm chính xác. Tiết kiệm tối đa năng lượng Hệ thống điều khiển thông minh AHU áp